Ciekawskie pierwszaki

Klasa 1a realizowała kolejna lekcję z cyklu: Ciekawskie pierwszaki”. Tematem zajęć było pytanie: Co może powstać z drewna? Dzieci poszukiwały przedmiotów z drewna w swoim otoczeniu. Wyobrażały sobie jak wyglądałaby klasa, gdyby przedmioty wykonane z drewna zniknęły. Poznały znaczenie drewna w przeszłości. Badały właściwości drewna oraz poznały zastosowanie różnych jego gatunków.