Body Parts – Mróweczki

Take a look! How we learned to name body parts in English. (Spójrzcie! Jak nauczyliśmy się nazywać części ciała po angielsku).

Beata Bramańska