Akcja charytatywna sprzątanie Starego Cmentarza

Uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji sprzątania cmentarza. Harcerze z naszej szkoły i SP 1 w Więcborku zainicjowali to przedsięwzięcie, a wychowawcy i nauczyciele pokierowali pomocą w uprzątnięciu cmentarza. Uczestnicy napracowali się sporo: grabiąc liście, czyszcząc pomniki, o których już zapomniano, sprzątając stare zniszczone znicze. Pamiętamy o zmarłych.