83 rocznica wybuchu II wojny światowej

Największa wojna światowa w historii będąca konsekwencją czasu napięć, konfliktów, narastającego egoizmu i polityki siły końca lat trzydziestych XX wieku.   Rządzone przez nazistów Niemcy realizowały program budowy „tysiącletniej” III Rzeszy. Stały się najpoważniejszym zagrożeniem dla pokoju w Europie. 1 września 1939 roku III Rzesza bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Władze polskie nie doczekały się również odciążającego wsparcia sojuszników. Polska walczyła osamotniona. Do legendy kampanii wrześniowej należała obrona Westerplatte, gdzie od 1 do 7 września, niewielka załoga wojskowej składnicy tranzytowej w Gdańsku, broniła swoich pozycji przed przeważającymi siłami przeciwnika. 17 września na terytorium Polski weszły wojska sowieckie, 28 września skapitulowała Warszawa. Na koniec wojny czekaliśmy sześć lat.