82 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939r. niemieckim atakiem na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Polski żołnierz jako pierwszy stawił opór niemieckiej a później sowieckiej agresji. Około godziny 4.48 padły pierwsze strzały wojny z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Oto słowa Adolfa Hitlera w przededniu wybuchu wojny:

Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na Zachodzie, zniszczenie Polski musi być pierwszym naszym zadaniem.”

Do obrony ojczyzny stanęli: żołnierze, harcerze i ludność cywilna.

Kie­dy się wy­peł­ni­ły dni
i przy­szło zgi­nąć la­tem,
pro­sto do nie­ba czwór­ka­mi szli
żoł­nie­rze z We­ster­plat­te.

(A lato było pięk­ne tego roku).

Konstanty Ildefons Gałczyński „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” (fragm.)