80 rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, kiedy Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację getta w Warszawie. Zbrojnym oporem odpowiedziało im kilkuset młodych ludzi z konspiracyjnych organizacji – Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) pod dowództwem Mordechaja Anielewicza. A cywile – pozostali mieszkańcy getta – ukryli się w kryjówkach i bunkrach. Pomimo rozpaczy, samotności, strachu, głodu walczyli o każdy kolejny dzień i godzinę. Niemcy równali getto z ziemią, paląc dom po domu. Schwytanych powstańców i mieszkańców zabijali lub wywozili do obozów.