Projekt edukacyjny Polak Mały

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie z  klasy 1a od 23.03 do 10.05.2018 roku realizowali  projekt edukacyjny z zakresu edukacji patriotycznej pt.: „POLAK MAŁY”.

Cele projektu to:

 – zapoznanie  z podstawowym słownictwem związanym z edukacją patriotyczną, z polskimi symbolami narodowymi i  historią Rzeczypospolitej Polski;
– rozumienie znaczenia barw narodowych i godła państwowego;
– zapoznanie z legendą wyjaśniającą uznanie bielika jako wizerunku godła Polski i powstanie pierwszej stolicy Gniezno;
– wzbudzanie  ducha patriotyzmu i postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego;
– rozwijanie wiedzy na temat Narodowego Święta Niepodległości;
– przygotowanie  do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa  w życiu publicznym;
– rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania zdobytych informacji z różnych źródeł;
– wyrabianie odpowiedzialności za zadania powierzone w czasie realizacji projektu;
– rozwijanie wyobraźni twórczej  inspirowanej tematyką historyczną.

Dzieci pracowały w grupach zadaniowych- zbierały materiały do albumu o symbolach narodowych, wykonały rekwizyty do inscenizacji o powstaniu państwa polskiego, symbolach narodowych, Polsce i historii niepodległości. Rozmawiały o Polsce,  patriotyzmie i  opracowały Kodeks postaw patriotycznych pt.: „JESTEM POLAKIEM”. Przygotowały inscenizację pt.: „Jaki znak twój? Orzeł Biały.” Prezentacja efektu końcowego projektu dla rodziców odbyła się  10 maja 2018r.