Plan lekcji w tym roku szkolnym będzie dostępny w e-dzienniku.

Wszyscy rodzice oraz uczniowie będą mieli pełny dostęp do wszystkich modułów w e-dzienniku bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

Rodzice i uczniowie klas pierwszych otrzymają loginy i hasła startowe na początku roku szkolnego.